Vad är en hyreslägenhet?

By FilippaApril 16, 2024
Vad är en hyreslägenhet?

Trots att bostadsbristen i Sverige har ökat finns det fortfarande många bra och moderna hyresrätter runt om i landet. En hyresrätt är en bostad som du hyr från en fastighetsskötare eller hyresvärd. 

Det kan även handla om en lokal som du hyr för privata eller kommersiella ändamål. Om du bor i en hyresrätt eller planerar att flytta in i en har vi all information du behöver!

När du hyr en bostad av en hyresvärd anses du som hyresgäst. Du äger inte bostaden och du äger inte en andel i föreningen, som när du köper en bostadsrätt. Istället får du möjlighet att bo i fastigheten och hyra en lägenhet i utbyte mot månadshyra. 

Hyresvärden kan vara en kommun eller ett företag, men det kan också vara en privatperson. När du hyr från en hyresvärd har du ett förstahandskontrakt. 

Att hyra från privatpersoner innebär oftast att du hyr i andra hand, vilket har andra regler och villkor. Detsamma gäller även för dig som vill testa på korttidsuthyrning och bo i en hyrd bostad under en kortare eller längre period. 

Rättigheter och skyldigheter för hyresgäst och hyresvärd

Både hyresgästen och hyresvärden har skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Som hyresgäst är du skyldig att informera hyresvärden om eventuella fel eller skador i bostaden, till exempel om spisen går sönder eller kranen läcker vatten. Du har också skyldighet att ta hand om bostaden och vårda den. 

Eventuella skador som du åsamkat kan du bli ersättningsskyldig för. Hyresvärden har skyldighet att underhålla fastigheten och se till att du har ett hem där vitvaror, el och värme fungerar. Med jämna mellanrum utförs även större underhållsarbeten där vitvaror byts ut och bostaden målas om. 

Din rätt till en privat bostad

Bara för att du hyr en bostad betyder det inte att hyresvärden kan klampa in hos dig oanmäld. Du har rätt till ett privat hem som bara du själv har tillgång till. 

Däremot finns det en skyldighet hos dig som innebär att du måste ge tillträde till bostaden och hyresvärden om det finns godtagbara skäl, till exempel i samband med underhåll, radonmätning och reparationer. 

GuestitBlogsArtiklarVad är en hyreslägenhet?

Är du bostadsägare?

Hyr ut din bostad med Guestit och börja tjäna pengar idag.

Välj antal sovrum