background

Smart prissättning

Vår egenutvecklade prissättningsalgoritm ger konsekvent ca 1.5x högre intäkter än motsvarande bostäder på korttidsmarknaden.

Hur vår prissättning fungerar

Med +7 års datainsamling och prissättning har vi utvecklat en beprövad modell för att du som kund ska få bästa möjliga avkastning

Samla in marknadspriser
Vi samlar in alla priser och tillgänglighet för samtliga objekt på Airbnb och andra uthyrningsplattformar i hela EU varje dag.

Dessa data, tillsammans med historiska marknadspriser och likvärdiga bostäders prissättning, bearbetas för att hjälpa oss att fastställa ett baspris per dag 365 dagar in i framtiden, alltid uppdaterat.
Skräddarsydd prissättning
Efter att baspriserna har fastställts bestäms strategin för varje bostad utifrån dess egenskaper. Faktiska priser som visas för gäster uppdateras en gång i timmen baserat på bland annat:
  • Evenemangskalendrar för varje plats
  • De betyg bostaden får av resenärer
  • Beläggningsgrad av objektet
  • Beläggningsgrad av området
  • Relevanta jämförelseobjekts intäkter och bokningstakt
Analys & Anpassning
Alla utfall utvärderas mot de bästa jämförbara fastigheterna i området och prisstrategin justeras för att förbättra de totala intäkterna framöver.

Ju mer data som samlas in över tid för varje notering, desto bättre blir modellerna för framtida prissättning för din fastighet och för portföljen som helhet.

Vi maximerar din inkomst genom vår egenutvecklade prissättningsalgoritm. Vårt tillvägagångssätt där vi analyserar marknadsdata i realtid hjälper oss att konsekvent överträffa avkastningen gentemot liknande korttidsboenden på alla våra marknader.

Olof Kernell
Olof Kernell
CEO, Guestit

Frågor & svar

Maximera dina hyresintäkter med Guestit

Lås upp din bostads inkomstpotential. Vår expertis och våra verktyg hjälper dig tjäna upp till 50% mer jämfört med traditionell uthyrning.

Välj antal sovrum