background

Sömlös försäkring

Ditt hem är automatiskt försäkrat vid alla uthyrningar genom vår uthyrningsförsäkring hos Svedea.

Rapportera en skada

Försäkringen i korthet

Täcker skador & förluster
  • Uppsåtliga skador, till exempel TV slås sönder
  • Övriga skador på bostad och lösöre som inte täcks av hemförsäkring
Automatiskt försäkrad
  • Försäkringen gäller för alla bokningar som görs i Guestits regi
  • Huskontroll görs vid varje städning och skador rapporteras in av personalen
  • insurance.feature.item2.list.line3
Snabb skadereglering
  • Skadereglering sker snabbt och smidigt i samarbete med vår försäkringspartner Svedea
  • Rapportera en skada i formuläret ovan så hjälper vi dig

För vår typ av verksamhet krävs stor flexibilitet i försäkringen och detta har Svedea hörsammat på ett sätt som ingen annan kunnat. Därför känns det oerhört bra att kunna erbjuda denna trygghet till alla våra fastighetsägare!

Olof Kernell
Olof Kernell
CEO, Guestit

Frågor & svar

Maximera dina hyresintäkter med Guestit

Lås upp din bostads inkomstpotential. Vår expertis och våra verktyg hjälper dig tjäna upp till 50% mer jämfört med traditionell uthyrning.

Välj antal sovrum