Vem kan säga upp ett hyresavtal?

By FilippaApril 16, 2024
Vem kan säga upp ett hyresavtal?

När du hyr en lägenhet har du både skyldigheter och rättigheter som säkerställer att din bostad blir en trygg plats för dig och att du blir en trygg hyresgäst för hyresvärden. Både hyresgästen och hyresvärden har rätt att säga upp ett hyresavtal och avsluta det i förtid. Vilken uppsägningstid som gäller beror dock på om du hyr i andrahand, med korttidsuthyrning eller med förstahandskontrakt. 

Hyr du din bostad med ett förstahandskontrakt kan det vara mycket svårt för hyresvärden att avbryta hyreskontraktet. Besittningsskyddet fungerar som en trygghet och hyresvärden behöver ha mycket goda grunder för sin uppsägning. Det kan till exempel handla om att du inte betalar hyran eller att du, utan tillåtelse, hyr ut din lägenhet i andrahand. 

För andrahands- och korttidsuthyrning gäller inte besittningsskydd, men det finns fortfarande en uppsägningstid som båda parter måste ta hänsyn till. 

När kan hyresgästen säga upp avtalet?

Som hyresgäst kan du skriftligen säga upp ditt hyresavtal till din hyresvärd. En uppsägning kan till exempel genomföras i samband med att du ska flytta, har köpt bostad eller av annan anledning inte vill bo kvar. 

Det vanligaste är en uppsägning på 3 månader. Finns det en kortare uppsägningstid är det dock det som gäller. Vid längre uppsägningstid gäller ändå 3 månader, förutsatt att det är hyresgästen (och inte hyresvärden) som avslutar avtalet.

Som hyresgäst har du också rätt att häva avtalet, uppsägningstiden inkluderad. Detta gäller endast om din bostad inte går att bruka på grund av skador eller hälsorisker som inte åtgärdas av din hyresvärd. 

Uppsägning av avtal - andrahand och korttidsuthyrning

Hyr du din bostad i andrahand eller via korttidsuthyrning? Även här kan både hyresgäster och hyresvärd säga upp avtalet. Eftersom du inte har något besittningsskydd kan avtalet avslutas utan specifika orsaker och när någon av parterna bestämmer sig för det. 

Den uppsägningstid som finns på avtalet behöver ni dock fortfarande ta hänsyn till. Skulle du ha gjort en större överträdelse i avtalsvillkoren och husreglerna kan du dock behöva lämna lägenheten omgående. 
GuestitBlogsArtiklarVem kan säga upp ett hyresavtal?

Är du bostadsägare?

Hyr ut din bostad med Guestit och börja tjäna pengar idag.

Välj antal sovrum