När får hyresvärden gå in i lägenheten?

By FilippaApril 16, 2024
När får hyresvärden gå in i lägenheten?

När du hyr en bostad är det inte alltid lätt att veta vilka regler som gäller, vad hyresvärden har rätt att göra och när du som hyresgäst kan neka tillträde till din bostad. Allt för många upplever att hyresvärdar tar sig alldeles för mycket frihet och går in med huvudnyckeln oanmäld. Här tittar vi närmare på frågan om huruvida hyresvärden får gå in i lägenheten eller inte. 

Enkelt förklarat kan man säga att en hyresvärd inte har rätt att gå in i din lägenhet när denne känner för det. Dock är det viktigt att vara införstådd med att det finns undantag från regeln. Det kan till exempel handla om att ett akut problem har uppstått i fastigheten, som ett vattenläckage eller vid brand. 

Hyresvärden har då rätt att gå in i bostaden för att åtgärda problemet. I bästa fall försöker hyresvärden nå dig först. Gäller det ärenden som är mindre brådskande, där inspektioner ska genomföras eller felanmälningar åtgärdas, behöver hyresvärden ha en bra kommunikation med dig innan eller ge rimlig varsel innan de går in i lägenheten. 

Har hyresgästen skyldighet att ge tillträde?

Som hyresgäst har du skyldighet att ge tillträde till bostaden om det finns goda skäl till varför. Som ovan nämnt kan det handla om att du har gjort en felanmälan, att underhåll och reparationer ska genomföras eller om fastigheten ska kontrolleras. Du kan ge tillträde genom att vara hemma inför det förbokade besöket eller lämna ut din nyckel. 

En bra och öppen kommunikation mellan hyresgäst och hyresvärd är alltid det bästa för att få en förståelse för varför tillträdet behöver äga rum. Hyresvärden har skyldighet att visa respekt för ditt personliga utrymme, men måste också uppfylla de krav och skyldigheter en fastighetsägare har. Du som hyresgäst behöver således visa villighet att samarbeta. 

Kontakta oss på Guestit om du vill veta mer om vad det innebär att hyra en bostad eller om du vill testa på vår korttidsuthyrning i Stockholm, Göteborg eller Åre.  
GuestitBlogsArtiklarNär får hyresvärden gå in i lägenheten?

Är du bostadsägare?

Hyr ut din bostad med Guestit och börja tjäna pengar idag.

Välj antal sovrum